maanantai 18.10.2021 | 20:04
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Tujunojan kiintoainekuormitus Kalajokeen pieneni, kun Valuma- alueelle rakennettiin yhteensä 13 eri kohdetta

Satu Kangas-Viljamäki
To 7.10.2021 klo 06:00

Tujunojan valuma-alueen vesiensuojeluhanke on saatu päätökseen, ja samalla Kalajoen vedenlaatu paranee pienemmän kiintoaines kuormituksen vuoksi.

– Tujunojan valuma-alue jakautuu viiteen eri osavaluma-alueeseen; Murronniityn-, Savinevan-, Perätalon-, Tujunojan alaosan ja Savimäenpuhdon valuma-alueisiin. Kokonaisuudessaan se on noin 2200 hehtaarin kokoinen, pääosin metsämaata oleva alue, Metsähoitoyhdistys Pyhä-Kalan metsäesimies Risto Rönkkö kertoo.

Valuma-alueelle rakennettiin muun muassa laskeutusaltaita, pohjapatoja, kiviverhoiluja ja putkipatoja seitsemään eri kohteeseen.

Kunnostustöiden käytännönosuus käynnistyi kaksi vuotta sitten, mutta hankkeen alku on paljon sitä kauempana.

– Vesiensuojeluhanke sai alkunsa kuntalaisilta, jotka toivoivat Haapajärven ruoppaamista muun muassa Tujunojan suulta, jonne on kerääntynyt kiintoainesta vuosien varrella niin paljon, että sen erottaa jo paljain silmin, Haapajärven kaupungin yhdyskuntateknikko Kari Kestikievari kertoo.

Aloite sai aikaan sen, että kaupunki teetti Ramboll Oy:llä selvityksen Kalajoen valuma-alueen kunnostustarpeista, missä todettiin, ettei järveen kannata kohdentaa toimenpiteitä ennen valuma-alueen vesien tilan parantamista.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2018 ja 2019 toteutettiin Murronniityn ja Savinevan valuma-alueiden tarkempi maastosuunnittelu ja vesiensuojelurakenteiden toteutus. Vuoden 2019 alussa kohdealueilta poistettiin puusto.

– Talvella 2019 kohteille ajettiin tarvittavat määrät kiviainesta pohjapatoja ja uoman verhoiluja varten, Rönkkö kertoo.

Saman vuoden kesällä toteutettiin varsinaiset rakentamistyöt ja tyhjennettiin vanhat altaat.

– Altaat tarvitsevat tyhjennyksen arviolta noin kymmenen vuoden välein, mutta voivat toimia huomattavasti pidempäänkin.

Savinevan ja Murronniityn valuma-alueiden viimeistelytyöt ja tarvittavat korjaustyöt tehtiin kesällä 2020.

Hankkeen toisessa vaiheessa suunniteltiin ja toteutettiin Tujunojan alaosan, Perätalon ja Savimäenpuhdon valuma-alueiden toimenpiteet. Vesiensuojelurakenteita rakennettiin kuuteen eri kohteeseen.

– Laskeutusaltaiden ja putkipatojen lisäksi rakennettiin tulvatasanne ja pohjapatoja. Lisäksi Tujunojan alaosaan, Koivuhaan puistoalueelle rakennettiin erillisen suunnitelman mukainen pyörrelampi, Rönkkö kertoo.

Toisen vaiheen karkeat kaivuutyöt toteutettiin talvella 2021 ja putkipatojen asennukset ja viimeistelytyöt tehtiin viime kesänä.

– Vesiensuojeluhanke jatkunee seuraavaksi Kuonan kylän ympäristössä, Rönkkö arvioi.

Rambollin kunnostustarveselvitys käsittelee kokonaisuudessaan Haapajärven valuma-alueen, mutta tärkeimmäksi toimenpide alueeksi selvitys nostaa Tujunojan valuma-alueen. Alueen maa-ainekset ovat hienojakoisia ja kulkeutuvat helposti suoraan Kalajokeen.

– Nykyään vesiensuojeluun kiinnitetään metsätaloudessakin paljon huomioita, mikä on hyvä asia. Vastaavia selvityksiä voisi olla tarpeen tehdä muissakin Kalajoen varren kunnissa. Hankkeet ovat hyötyyn nähden edullisia ja ennalta ehkäisevät isompia ongelmia. Yleensä kuntien on myös mahdollista saada tukea vastaaviin hankkeisiin, Rönkkö kertoo.

Nyt toteutuneen hankkeen rahoituksestavastasivat Haapajärven kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus tasan puoleksi. Hankkeen toteutuksesta vastasi Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ja siellä hankkeen vastuuhenkilöinä toimivat Risto Rönkkö ja metsäasiantuntija Jari Järvenpää.

#