lauantai 17.4.2021 | 14:27
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan palveluohjauksen kautta

Satu Kangas-Viljamäki
Pe 26.3.2021 klo 13:00

Tehostettu palveluasuminen, siihen hakeutuminen ja siihen liittyvät päätökset mietityttävät ihmisiä tasaisin väliajoin. Tehostetun palveluasumisen käytännöt ovat uudistuneet vuoden alusta, minkä lisäksi asiakasmaksulaki uudistuu ensi kesänä, joten päätimme avata tehostettua palveluasumista lukijoillemme hieman tarkemmin.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen asumispalveluissa tavoitteena on luoda asukkaalle kodinomainen, turvallinen, itsenäinen ja omatoimista elämää tukeva toimintaympäristö.

– Asumispalveluissa toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä asukkaan voimavarat huomioiden. Tarvittavat palvelut tuotetaan yhteistyössä osaavan tukiverkoston kanssa. Tavoitteena on, että asukas voi asua tehostetussa palveluasunnossaan elämänsä loppuun saakka, hoito- ja vanhustyönjohtaja Virpi Jaatinen kertoo.

Tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan aina palveluohjauksen kautta.

– Asiakkaan kanssa tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa asiakkaan toimintakykyä ja palvelujen tarvetta arvioidaan. Palvelutarpeen arvioinnin apuna käytetään RAI-toimintakykymittareita, Jaatinen kertoo.

RAI-mittaristo on valtakunnallinen, laaja mittaristo ihmisen toimintakyvyn arviointiin, jotka ovat olleet Ppky Selänteellä käytössä jo pitkään. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus on määritellyt tehostetun palveluasumisen kriteerit, jotka määrittelevät toimintakyvyn arvioinnin raja-arvot, joiden perusteella palvelua voidaan myöntää.

Tehostetun palveluasumisen hakemukset käsitellään SAS-ryhmässä, moniammatillisessa työryhmässä, jossa arvioidaan palvelun kriteerien täyttymistä ja asiakkaan palvelun tarvetta palveluohjauksessa tehdyn arvioinnin pohjalta.

– Päätös tulee viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hakemuksesta, mutta yleensä ne tulevat paljon nopeammin. Jos kyseessä on ns. rajatapaus, voimme tehdä asiakkaan kanssa vielä kokeiluja siitä, miten hän pärjäisi lisäavun turvin kotona. Kokeilujakso voi olla vuorokauden tai vaikkapa viikon mittainen. Se katsotaan aina asiakaskohtaisesti, Jaatinen kertoo.

– Yksinäisyys ja turvattomuus eivät sinänsä täytä tehostetun palveluasumisen ehtoja. Tehostettuun palveluasumiseen päästäkseen täytyy yleensä kotona ollut käytössä jo kaikki apu, mitä kotipalvelusta on mahdollista saada. RAI-mittaristo ottaa toki huomioon muutkin kuin fyysiset asumisen ongelmat, kuten muistisairauden ja toki me kuuntelemme myös omaisten toiveita hoidon suhteen, hän jatkaa.

Asiakkaan saatua tiedon myönteisestä päätöksestä, hän voi itse valita palveluntuottajan, josta tehostettua palvelua hankkii. Valittavissa on Selänteen omat palveluyksiköt sekä Selänteen hyväksymät yksityiset palveluntuottajat.

– Joskus juuri siellä paikassa, johon haluaisi muuttaa, ei ole vapaita paikkoja. Tällöin on mahdollista ilmoittaa yksikköön, että haluaa tulla seuraavaksi huomioiduksi paikan odottajana. Vapautuvaa paikkaa voi odottaa kotona esimerkiksi kotihoidon palvelujen turvin. Mikäli kotona ei kuitenkaan pysty esimerkiksi turvallisuuden vuoksi odottamaan, myönnetään asiakkaalle lyhytaikainen palveluseteli, jolla hän siirtyä sellaiseen palveluasumisen yksikköön odottamaan, jossa on paikka vapaana. Tällä hetkellä Selänteen alueella on aina jossain yksikössä paikkoja vapaana. Tällä pyritään turvaamaan turvallinen odotusaika, Jaatinen kertoo.

Aikaisemmin asiakas odotti vapautuvaa paikkaa arviointiyksikössä, mutta tämän vuoden alusta heidät on ohjattu toiseen yksikköön odottamaan hoidon tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi.

– Asiakkaat ja omaiset ovat olleet järjestelyyn tyytyväisiä, vaikka läheinen on ehkä joutunutkin muuttamaan vähäksi aikaa toiselle paikkakunnalle. Näin myös arviointiyksiköiden paikat saadaan varmistettua oikein vuorohoitojaksojen, omaishoidon vapaiden ja asiakkaiden kuntoutus- ja arviointijaksojen järjestämistä varten, Jaatinen sanoo.

Palvelusetelillä tehostettu asumispalvelua tuottavat yritykset löytyvät www.parastapalvelua.fi -sivustolta. Sieltä kuka tahansa löytää Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hyväksymät palveluntuottajat ja muun muassa heidän hintatietonsa. Sieltä voi myös vertailla oman palveluasumisen maksua eri yksiköissä, kun tietää palvelusetelin määrän.

– Jokaisessa tehostetun palveluasumisen yksikössä asiakas tekee asunnosta vuokrasopimuksen. Hän on yksikköön vuokrasuhteessa ja pystyy hakemaan vuokran osuuteen asumistukea Kelan perusteiden mukaisesti. Lisäksi yksikkö perii ateriamaksun ja hoitomaksun. Hoitomaksun osuuteen Ppky Selänne myöntää palvelusetelin. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät kirjallisen hoitosopimuksen, jossa määritellään palvelun hinta ja siihen kuuluvat palvelut, Jaatinen kertoo.

Asiakas maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle (palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen), minkä lisäksi hän voi ostaa palveluntuottajilta lisäpalveluita, kuten jalkahoitoja tai kampaajan palveluja, jotka eivät kuulu palvelusetelin palveluihin. Lisäpalvelut asiakas maksaa kokonaan itse.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja kuntayhtymän hyväksymän palvelusetelitaulukon / laskentakaavan mukainen. Myönnetyn palvelusetelin arvoa voidaan korottaa toimeentulotukilaskennan avulla. Tällä tavoin varmistetaan, ettei kenenkään toimeentulo vaarannu asiakasmaksujen vuoksi. Käytännössä asiakkaat voivat joutua käyttämään myös säästössä olevia varojaan maksuihin. Tehostetussa palveluasumisessa ei ole olemassa lakisääteistä käyttövaraa, joka pitäisi asiakkaan tuloista jäädä maksujen jälkeen, koska tehostettu palveluasuminen on avohoitoa.

1.7.2021 voimaan astuva muutos Asiakasmaksulakiin, tuo mukanaan muutoksia myös tehostetun palveluasumisen maksuista ja palvelusetelin arvon määräytymisestä. Tämän vuoksi lain voimaan tulon jälkeen kaikille olemassa oleville asiakkaille tehdään uudet maksupäätökset, jotka tulevat tällöin voimaan.

– Tähän saakka jokainen kunta on voinut määrittää palvelusetelinsä arvon ja sen määräytymiskriteerit itse, mutta uusi laki tulee yhtenäistämään maksuja kautta maan. Olen menossa koulutukseen asian tiimoilta, minkä jälkeen tiedän asiasta enemmän, mutta tässä vaiheessa arvioisin, ettei laki tule ainakaan lisäämään asiakkaidemme maksuja, Jaatinen kertoo.

Tehostettu palveluasuminen

Sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua.

Järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Henkilöstöä on paikalla ja palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti

Suurin osa asiakkaista on iäkkäitä henkilöitä.

Kunta voi järjestää tehostetun palveluasumisen omana toimintana, ostopalveluina tai palvelusetelin avulla

#