sunnuntai 17.1.2021 | 05:53
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Tukesin listalla kymmenen sallittua käyttökohdetta – Vanhat arseenikyllästetyt pylväät eivät kuulu kotipihoihin

Outi Levä
To 31.12.2020 klo 11:34

Peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja rakennustarkastajat ovat huolissaan vanhojen puhelin- ja sähköpylväiden päätymisestä kotipihoihin.

– Viime vuosina verkkoyhtiöt ovat alkaneet purkamaan sähkölinjoja, jonka tuloksena kuluttajille on päätynyt vaaralliseksi jätteeksi luokiteltuja kyllästettyjä sähköpylväitä. Näitä pylväitä pyritään hyödyntämään monenlaisessa rakentamisesta sekä luvallisesti että luvattomasti. Meille näistä tulee tiedusteluja ja hakemuksia jo lähes viikoittain, sanoo ympäristötarkastaja Heikki Estola.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antoi toukokuussa 2018 soveltamisohjeet arseenilla käsitellyn puutavaran käyttörajoituksista. Se koskee sekä vanhoja pylväitä että ratapölkkyjä. Vanhojen pylväiden ja sahatavaran kyllästämiseen käytettiin 2000-luvun alkuun saakka suolakyllästeitä eli kromia, arseenia ja kuparia (CCA) sisältäviä painekyllästysaineita.

Arseenia sisältävän puutavaran luovuttaminen kuluttajille ja käyttö kotitalouksissa ja asuinalueilla kiellettiin jo vuonna 2004. Arseenikyllästettyä puuta ei saa käyttää asuinalueiden tai kotitalouksien rakenteissa, kuten nurmikko- ja kulkureittien erottamisessa, leikkikentillä tai leikkivälineissä. Käyttö on aina kielletty tarkoituksiin, joissa käsitelty puu voi joutua kosketukseen ihmisten tai elintarvikkeiden kanssa. Käyttö on kielletty myös maataloudessa lukuun ottamatta eräitä poikkeuksia, kuten kantavat puurakenteet. Eläimet eivät myöskään saa päästä järsimään karja-aitausten CCA-kyllästettyjä pylväitä.

Arseenia sisältävällä CCA-kyllästeellä käsiteltyä puuta voidaan kuitenkin luovuttaa ammattimaiseen tai teollisuuskäyttöön, jos puun rakenteellinen kestävyys on välttämätöntä ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta ja jos ihmisten joutuminen ihokosketukseen käsitellyn puun kanssa on epätodennäköistä puun käyttöaikana. Sallittujen käyttökohteiden luettelo on tyhjentävä: 1. Julkisten rakennusten, maatalous- ja toimistorakennusten sekä teollisuusrakennusten kantavat puurakenteet, 2. Sillat ja siltarakenteet, 3. Makean tai murtoveden kanssa kosketuksiin joutuvat puiset rakenneosat, esimerkiksi laiturit ja sillat, 4. Meluaidat, 5. Lumivyörysuojat, 6. Liikenneväylien aidat, liikenteenohjaus ja törmäysturvalaitteet, 7. Karja-aitauksessa käytettävät kuoritut havupuupylväät, 8. Perustukset ja maan tukirakenteet, 9. Voimansiirto-, televiestintä- ja valaisinpylväät, 10. Maanalaisten raiteiden ratapölkyt.

Kärsämäellä pylväitä on rakennustarkastaja Marko Pohlmanin mukaan käytetty jonkin verran maatalousrakennuksissa, Pyhäjärvellä vähemmän, mikä johtunee siitä, että kärsämäkisellä yrittäjällä on pylväskaira.

– Kun rakennusluvan hakija suunnittelee rakentaa vanhoista pylväistä, lupahakemuksesta pyydetään ympäristötarkastajan lausunto. Lähinnä maatalousrakentamisessa näiden pylväiden käyttö on mahdollista kantaviin rakenteisiin silloin, kun niiltä vaaditaan rakenteellista kestävyyttä. Silloinkin pylväät on suojattava niin, etteivät ne joudu kosketuksiin eläinten ja rehujen kanssa. Niitä ei saa käyttää pihoilla eikä asuinalueilla, sanoo Pohlman.

Pylväiden käyttöä tärkeällä pohjavesialueella tai asemakaava-alueella ei voida ympäristötarkastaja Heikki Estolan näkemyksen mukaan hyväksyä.

Arseenikyllästetyn puun käyttöä valvoo ensisijaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Jätelain valvontaviranomaiset, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, valvovat käytöstä poistetun CCA-kyllästetyn puujätteen asianmukaista käsittelyä. Tukes valvoo CCA-kyllästetyn puun myyntiä tuotteena, mutta ei jätteenä. Käytöstä poistettavaa arseenikyllästettyä puuta ei saa polttaa, vaan vaarallisena jätteenä se on toimitettava jäteasemalle erilliskeräilyyn. Tukesin ja ympäristöministeriön yhteinen näkemys löytyy Tukesin sivuilta otsikolla: Arseenilla käsitellyn puutavaran käyttörajoitusten soveltaminen.

#