lauantai 24.10.2020 | 17:07
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Pyhäjärvellä lomautusuhka, OAJ:n paikallisyhdistys vetoaa päättäjiin

To 8.10.2020 klo 15:18

Pyhäjärvellä, niin kuin hyvin monessa muussakin Suomen kunnassa, taistellaan kuntatalouden heikon tilanteen taltuttamiseksi. Valtiovallan korkeasta tahtotilasta huolimatta vaikuttaa siltä, että Pyhäjärvellä kunta uhkaa lomauttaa henkilöstöään 10-14 vuorokaudeksi. Näin ollen lomautukset koskisivat myös kasvatus- ja opetusalaa. Kasvatus- ja opetusalan henkilöstön lomauttaminen ei ole oikea tapa hoitaa kuntataloutta. Yleensä siitä seuranneet haitat ovat hyötyjä paljon suuremmat.

Lomauttajakunnissa taloudellinen tilanne on tutkitusti huono lomautusten jälkeenkin. Lapsilla ja nuorilla on lain suoma oikeus kasvatukseen ja opetukseen vuoden jokaisena koulupäivänä sekä turvallisuuteen omassa koulussaan tai päiväkodissaan. Tämä taataan vain riittävällä henkilökunnan määrällä ja oikean kokoisilla opetusryhmillä. Kouluja ja päiväkoteja ei ole tarkoitettu vain lasten säilytyspaikoiksi. Lomautuksilla pilataan pahimmillaan koko lukuvuosi. Yksikin koulupudokas on liikaa.

Lomautuksista koituvat säästöt ovat näennäisiä. Haittavaikutuksina ovat opettajien työuupumus ja sairastelut ylikuormituksesta johtuen, tukiopetuksen lisääntyminen, erityisen tuen tarpeen lisääntyminen ja tätä kautta koulupudokkaiden lisääntyminen. Meillä ei ole oikeutta eikä varaa hukata yhtään lasta tai nuorta huonosta kuntataloudesta johtuen. Lomautusten jälkeisten “sotkujen“ paikkaaminen on kunnalle kaikkein kallein vaihtoehto. Kasvatus- ja opetustyö on haastavaa ja vastuullista laissa vahvasti säädeltyä julkista kunnan järjestämää palvelua. Opettajille tulee suoda työrauha ja huolehtia resursseista, jotta lapset saavat laadukasta ja turvallista opetusta jatkossakin.

Korona-kevät on jättänyt jo jälkensä opetukseen. Tuen tarve monilla lapsilla ja nuorilla on suuri, entisestään kasvanut. On hyvin todennäköistä, että opettajia lomauttamalla tilanne hankaloituu koulumaailmassa entisestään. Turvallisuus voi olla myös uhattuna puuttuvan henkilökunnan vuoksi. Pyhäjärven kaupunki on saanut kevään etäopetusjakson vuoksi valtiontukea oppimisvajeen paikkaamiseksi. Valtiontukia peritään takaisin lomauttavilta kunnilta.

Vetoamme erityisesti kuntapäättäjiin sekä jokaiseen vanhempaan. Tehkää kaikkenne estääksenne kasvatus- ja opetushenkilöstön lomautukset. Niitä ei pystytä läpiviemään ilman lain pykälien rikkomisia tai YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen rikkomista, joilla myös on omat seuraamuksensa, eivätkä tule olemaan kunnalle ilmaisia.

Yhtenä perusteluna vain reilu vuosi sitten tehdylle rankalle kouluverkkouudistukselle oli, ettei itse opetuksesta tarvitsisi säästää. Nyt näin kuitenkin ollaan tekemässä. Suomessa 116 kuntaa on päättänyt olla lomauttamatta opetushenkilöstöä YT-neuvottelujen tuloksena, vaikka kuntatalous on heikko. Niissä kunnissa valtiovallan tahtoa on kuultu. Haluamme Pyhäjärven kuuluvan tuolle listalle yhdessä muiden Selänne-kuntien kanssa. Meidän viestimme on vahva: EI LOMAUTUKSILLE!

OAJ:n Pyhäjärven paikallisyhdistys

#