perjantai 25.9.2020 | 09:31
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Teija Nurmenniemi: "Retkeilevä Haapajärvi" -hanke etenee hyvin ja nopsasti niin Autioranta-Oksavalla, Haaga-Tiitossa, Koposperällä, Kuona-Väliojalla, Kumisevassa, Kuusaa-Jokelassa kuin Siiponkoskella

Su 9.8.2020 klo 10:00

Kesäkuun alussa 2020 alkanut Retkeilevä Haapajärvi -hanke on lähtenyt etenemään hyvin ja nopsasti. Investointihankkeen toimia on aloitettu, ja osa kylistä on jo saanut suurimman osan reittirakentamisestaan tehtyä - kiitos kylien aktiivisille talkoolaisille.

Myös kehittämishankkeen toimia on aloitettu. On tehty reittikartta suunnittelua, joka on pitkä prosessi, koska karttaan tulee kaikki reitit ja palvelut, sekä esittelytekstit kaikista kylistä ja reiteistä sekä muidenkin kylien reittejä ja palveluja, vaikka eivät olekaan reittihankkeessa mukana. Kartasta pyritään tekemään sellainen, mikä palvelee luonnossa liikkujia mahdollisimman hyvin koko Haapajärven alueella.

Investointihankkeessa on tähän mennessä rakennettu rinneportaat, pitkospuut ja turva-aitaa maanvyörymien kohdalle, Tynnyrikosken reitille Kumisevaan. Syksyn aikana rakennetaan vielä silta, kunnostetaan Tynnyrikosken reitin parkkipaikalle menevää tietä ja tehdään Aurinkoladulle parkkipaikka.

Kuona-Väliojalla on tehty kuuden kilometrin mittainen Kuonan kierros -reitti, samoin on tehty sillat ja raivattu reitti. Syksyn aikana vielä tehdään laavu, kuivakäymälä ja puuvaja.

Kuusaa-Jokelan kylällä on tehty Eurolan laavun ympäristö esteettömäksi, kunnostettu osittain Hanhenpesän lintutornille tietä, ja laitettu maahan lintutornin pohjapaalut, syksyn aikana ryhdytään rakentamaan lintutornia, tekemään lintutornille parkkipaikalta pitkospuita ja tehdään Hullun polulle siltoja ja raivataan reittiä.

Autioranta-Oksavalla on tehty Iso Kuuhingon ja Hanhilammin reitin raivausta ja kunnostustöitä, sieltä puuttuu vain nyt enää viitat ja infotaulut.

Siiponkoskella (Siiponkoski/Haaga-Tiitto) on aloitettu tekemään ison esteettömän kodan ja ongintalaiturin pohjatyöt, kota tulee valmiiksi toimitettuna syyskuun aikana.

Koposperän reiteille ei tehdä rakenteita, joten reittien viitoitus jää keväälle 2021.

Tehdyistä reittirakenteista kuvia Facebook-sivuilla Retkeilevä Haapajärvi hankeryhmä ja Retkeilevä Haapajärvi sivuilla.

Teija Nurmenniemi

Retkeilevä Haapajärvi -kehittämis- ja investointihankkeen projektipäällikkö

Kaikki tervetulleita talkoisiin

Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihanketta edelsi kesällä 2019 esiselvityshanke, jolla kartoitettiin reitit maanostoon ja haettiin talven aikana maanomistajaluvat reiteille.

Kiitokset kaikille reittien varren maanomistajille myönteisestä suhtautumisestanne reittien rakentamiseen ja kylien kehittämiseen. Maanomistajalupien hankkiminen oli mittava urakka, reittien varrella oli yhteensä yli 200 maanomistajaa.

Esiselvityshankkeella suunnitellut reitit kulkevat pääsääntöisesti jo olemassa olevilla poluilla. Kaikilla nyt rakennettavilla poluilla on voinut kulkea aiemminkin jokamiehenoikeudella - jolla siellä kuljetaan tulevaisuudessakin. Ero entiseen on, että nekin ihmiset, jotka eivät uskalla lähteä merkitsemättömään maastoon ja pelkäävät eksymistä, voivat harrastaa nyt luonnossa liikkumista.

Esiselvityshankkeen tuloksena tehtiin jatkohankkeet, kehittämishanke ja investointihanke. Kehittämishankkeella tehdään muun muassa reiteistä kartat ja tasoluokitukset. Investointihankkeella rakennetaan muun muassa reitit, niiden merkinnät ja viitoitukset.

Hanke on varsin mittava, lyhyessä ajassa pyritään saamaan paljon aikaan, joten tekijöitä tarvitaan – kaikki ovat tervetulleita talkoisiin, eikä tarvitse katsoa kylä- eikä kuntarajoja. Yksi oleellinen yhteishankkeen idea on yhdessä tekeminen.

Hankesuunnitelman tekstin mukaisesti: ”Harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien lisääntymisen lisäksi hanke kehittää ja vahvistaa kylien välistä yhteistoimintaa ja yhdessä tekemisen kulttuuria sekä lisää erityisryhmien mahdollisuuksia käyttää luontokohteita virkistys-, harrastus- ja kuntoutustoiminnassa”.

Retkeilevä Haapajärvi

Kehittämis- ja investointihanke on saanut rahoituksen ja alkanut 1.6.2020.

Hankeaika on 1.6.2020-31.12.2021

Kehittämis- ja investointihankkeen kustannusarvio on yhteensä 248 240 euroa, josta julkisen rahan osuus 176 970 euroa, ja yksityisen rahan osuus 71 269 euroa, jonka hankkeessa olevat kylät kattavat suurimmalta osin talkootöinä. Talkootöiden osuus on 47 403 euroa ja tunteina n. 2700 tuntia.

Hanketta hallinnoi kylien puolesta Haapajärven kaupunki, ja hankkeeseen on valittu projektipäälliköksi Teija Nurmenniemi.

Hankkeessa on mukana 7 kylää, Autioranta-Oksava, Haaga-Tiitto, Koposperä, Kuona-Välioja, Kumiseva, Kuusaa-Jokela ja Siiponkoski.

#