sunnuntai 16.5.2021 | 11:18
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Suomenselän Osuuspankki kasvatti omistaja-asiakasmääräänsä

Satu Kangas-Viljamäki
Pe 7.2.2020 klo 13:18

Suomenselän Osuuspankin korkokate kasvoi, mutta pankin liikevoitto hieman laski vertailuvuodesta. Tämä johtui kulujen kasvusta ja siitä, että vuonna 2018 saatiin voittoa sijoituskiinteistöomaisuuden myynnistä. Pankin liikevoitoksi kirjattiin 5 243 tuhatta euroa, mikä on 529 tuhatta euroa vähemmän, kuin edellisenä vuonna.

– Tulosta voidaan pitää kuitenkin tyydyttävänä, kertoo toimitusjohtaja Timo Suhonen.

Tilikaudella 2019 kirjattiin 532 tuhatta euroa vähemmän odotettavissa olevia luottotappioita luotoista ja muista sitoumuksista kuin edellisvuonna. Odotettavissa olevien luottotappioiden määrä oli vuoden vaihteessa 223 tuhatta euroa. Henkilöstökulut laskivat, mutta muut hallintokulut, kuten atk-kulut kasvoivat, samoin kuin poistot ja arvonalennukset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä. Myös liiketoiminnan muut kulut kasvoivat, erityisesti toimitilavuokrat ja saamisten perintäkulut. Tammikuun alussa Osuuspankki muutti Pyhäjärvellä uusiin vuokratiloihin ja vanha, ongelmainen konttorikiinteistö purettiin helmikuussa, mistä myös aiheutui kuluja.

– Muuttoliike sekä epävarmuus maatalouden tulevaisuudesta, toimialueen taantuma sekä kiristynyt sääntely heikensivät pankin rahoitustoiminnan kasvua, toteaa toimitusjohtaja Suhonen.

Isoja rahoitettavia investointeja oli vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia luottoja myönnettiin tilikauden aikana 101 863 tuhatta euroa. Johtuen erittäin matalasta korkotasosta ja luottojen kovasta lyhennysvauhdista, pankin luottokanta ei kasvanut. Luottokanta oli tilikauden lopussa 545 991 tuhatta euroa. Järjestämättömien saamisten määrä laski lähes 7 prosenttia ollen 13 459 tuhatta euroa. Pankin omat varat kasvoivat 2 215 tuhatta euroa 99 684 tuhanteen euroon. Pankin vakavaraisuus oli vuoden lopussa edelleen vahva, 31,41 prosenttia. Talletuskanta kasvoi vajaan prosentin 363 576 tuhanteen euroon.

OP Suomenselän ja OP Kannuksen marraskuun alkuun suunniteltu yhdistyminen viivästyi OP:n keskusyhteisössä tapahtuneen lakiteknisen, täysin pankeista riippumattoman virheen johdosta. Pankkien hallitukset tekivät nopeasti uudet sulautumispäätösesitykset ja Suomenselän Osuuspankin edustajisto ja Kannuksen ylimääräinen osuuskuntakokous hyväksyivät joulukuussa yksimielisesti Kannuksen Osuuspankin sulautumisen Suomenselän Osuuspankkiin. Uusi pankki aloittaa näin 1.4.2020. Yhdistymisellä, joka on hyväksi molemmille osapuolille, vahvistetaan pankkien kykyä tarjota asiakkailleen kilpailukykyiset ja monipuoliset palvelut, myös nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Pankin neljässä konttorissa työskenteli vuoden 2019 lopussa yhteensä 52 työntekijää ja Kannuksen Osuuspankin sulauduttua Suomenselän Osuuspankkiin, nousee henkilökunnan määrä 60:een. Kuluneen vuoden aikana Suomenselän Osuuspankista eläköityi kuusi toimihenkilöä.

– Eläköitymiset pankissamme ovat ajoittuneet pääasiassa viimeisen kahden vuoden ajalle. Tällä on ollut vaikutus toimintaamme, koska ns. hiljaista tietopääomaa on poistunut runsaasti eläköityneiden mukana. Olemme kuitenkin saaneet tilalle uusia aktiivisia osaajia, joten pankin lähtökohdat menestyä edelleen ovat hyvät, kertoo Timo Suhonen.

Pankin omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi tilikauden aikana 763 jäsenellä ja oli tilikauden lopussa 16 938. Pankilla oli vuoden vaihteessa 28 205 asiakasta. Jo 60 prosenttia pankin kaikista asiakkaista on pankin omistaja-asiakkaana. Bonuksina omistaja-asiakkaille maksettiin kuluneen vuoden aikana yhteensä 1 732 tuhatta euroa. Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että omistaja-asiakkaiden Tuotto-osuuksille maksettaisiin korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 921 571,90 euroa.

#